Usługi eksperckie

Doradztwo przy transakcjach zakupu oraz sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych

W ramach działań eksperckich zajmujemy się doradztwem przy transakcjach zakupu oraz sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych.

Celem działalności ekspertów pracujących w ramach tego działu jest dostarczanie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań odpowiadających specyficznym potrzebom sektora.

W zakres wsparcia podczas realizacji transakcji wchodzi wycena i weryfikacja stanu technicznego ciągników i maszyn rolniczych.Ekspertyzy rzeczoznawcze

Oferujemy profesjonalne usługi rzeczoznawcze dotyczące wycen pojazdów, ustalania ich stanu technicznego, zakresu uszkodzeń i określania kosztów naprawy.

Ustalenie stanu technicznego pojazdu

Na podstawie oględzin, niezbędnych pomiarów i w miarę możliwości jazdy próbnej sporządzamy opis stanu technicznego pojazdu.
Określamy w ten sposób rozmiar i zakres niesprawności poszczególnych zespołów oraz ewentualne przyczyny ich powstania. Jest to przydatne do oceny stopnia zużycia eksploatacyjnego samochodu i do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu lub wystąpienia awarii technicznej.

Określenie wartości rynkowej pojazdu

Za pomocą katalogów i programów komputerowych określamy wartość rynkową pojazdu, najlepiej bezpośrednio po ustaleniu jego stanu technicznego na podstawie badań i oględzin pojazdu.
Dzięki urządzeniu do badania grubości powłok lakierowych jesteśmy w stanie określić zakres i jakość wykonywanych wcześniej napraw blacharsko-lakierniczych i ich wpływ na wartość pojazdu.
Możliwe jest także ustalenie tej wartości na podstawie dokumentacji i opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych.

Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu

Dokonujemy ustalenia lub weryfikacji parametrów technicznych pojazdu na podstawie analizy jego cech w świetle danych producenta. Jesteśmy w stanie ustalić rzeczywisty rok produkcji pojazdu.

Ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu i kosztu jego naprawy

Dzięki dokładnej dokumentacji fotograficznej obejmującej wszystkie uszkodzenia i deformacje powstałe w wyniku kolizji lub wypadku potrafimy wskazać elementy wymagające naprawy lub wymiany. Przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych dokonujemy wyliczeń kosztów naprawy pojazdów co może stanowić podstawę do rozliczania się z warsztatem, a także przy ustalaniu wysokości odszkodowania.

Ustalenie jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw

Badamy zgodność przeprowadzonych napraw ze stanem faktycznym pojazdu. Wykrycie niezgodności może ustrzec użytkownika pojazdu przed stratami powstałymi w skutek niesolidnie przeprowadzonej naprawy.

Wycena maszyn i urządzeń

Wykonujemy wyceny środków technicznych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń.

Zapytaj o usługi